SJMB3500: Maintenance box for ColorWorks C3500 series

SKU: C33S020580
SJMB3500: Maintenance box for ColorWorks C3500 series
Kompatibilitet

Kompatible hovedenheter

Modellene nedenfor er kompatible med én eller flere varer i denne serien. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se koblingene nedenfor eller håndboken for produktet.