Personvernerklæring for markedsføringsaktiviteter og Epson-nettbutikken*

Sist oppdatert desember 2021

Epson bryr seg om personvernet ditt, og med denne erklæringen får du informasjon om personopplysningene dine, som kunde, holdt i Epsons markedsføringsdatabase, Epson-nettbutikkens database og tilknyttede systemer relatert til Epsons hovednettsted.

(Du trenger ikke å registrere deg eller oppgi personopplysninger for å bruke Epsons hovednettsteder. For å registrere deg hos Epson er den eneste informasjonen du trenger å oppgi e-postadressen din (pluss bekreftelse på at du er over 16 år). Alle andre informasjonsfelt ved registrering er valgfrie).

Typer personopplysninger Epson innhenter og holder
(Personopplysninger er informasjon relatert til en person eller en identifiserbar levende person)

Epson holder (og vil i fremtiden holde) personopplysninger som du velger å oppgi til Epson, inkludert opplysninger når du registrerer deg på Epsons nettsted(er) og om Epsons samhandling med deg. De inkluderer også personopplysninger innhentet gjennom informasjonskapsler og andre lignende verktøy.

Disse personopplysningene kan være:

 • Identitets- og kontaktinformasjon: fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og betalingsmetode.

 • Kjøpsopplysninger: informasjon hentet fra Epsons egne systemer om kjøp (inkludert kjøp som ikke er fullførte) gjort av deg i Epsons nettbutikk på deres nettsteder.

 • Markedsførings- og kommunikasjonsopplysninger: preferanser for å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter og dine kommunikasjonspreferanser.

 • Tekniske opplysninger internettprotokolladresse (IP-adresse), påloggingsinformasjonen din, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og -sted, typer og versjoner av nettlesertillegg, operativsystem og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til dette nettstedet.

 • Bruksopplysninger informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt.

Den behandlingsansvarlige
Epson Europe B.V. er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Nederland.

Formålet med Epsons behandling av personopplysningene dine
(«Behandling» betyr enhver aktivitet Epson og/eller deres datterselskaper utfører med personopplysningene om deg)

A) For markedsføringsaktiviteter

Hovedformålet som Epson vil behandle personopplysningene dine som en kunde for, er for markedsføring av deres produkter, inkludert direkte markedsføringskommunikasjon (vanligvis via e-post, telefon, tekstmelding og push-melding) til deg som inkluderer:

 • identifisere deg når du kontakter oss

 • kontrollere innstillingene dine slik at du sparer tid når du søker på nettstedet vårt

 • behandle forespørslene dine om å delta i markedsføringskampanjer

 • overvåke og lagre kommunikasjon gjort på telefon og skriftlig for kvalitetssikring og overholdelsesformål, samt for å behandle klagene og spørsmålene dine

 • forstå hvilke deler av Epsons nettsted, og hvilke produkter og tjenester som er mest interessante for deg.

B) For Epson-nettbutikken

Hovedformålet med Epsons behandling av personopplysningene dine er gjennomføringen og registreringen av transaksjoner (inkludert uferdige transaksjoner) med deg gjennom Epsons nettbutikk. Det sekundære formålet inkluderer:

 • Lagring av opplysningene, preferansene og interessene slik at du sparer tid ved videre bruk av nettstedet vårt, og lar oss forstå hvilke deler av Epsons nettsted, og hvilke produkter og tjenester som er mest interessante for deg, og lar oss tilpasse tilbudene våre til deg.

 • Analysering av din og andres bruk av Epsons nettsteder

 • Overvåkning og opptak av kommunikasjon gjort på telefon og skriftlig for kvalitetssikring og overholdelsesformål og for å behandle eventuelle spørsmål og klager.

Rettslig grunnlag for å oppbevare dine personopplysninger

A) Legitime interesser for markedsføringsaktiviteter

Det rettslige grunnlaget for de legitime interessene til Epson eller selskaper i Epson-gruppen til å utføre markedsføringsaktiviteter.

B) Gjennomføring av en kontrakt for Epson-nettbutikken

Det rettslige grunnlaget for hovedformålet er at det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg. Grunnlaget for det sekundære formålet er at det er nødvendig for de legitime interessene til Epson eller selskaper innen Epson-gruppen i å forstå sine marked og kunder.

C) Et eget samtykke gitt av deg i andre tilfeller

Hvis du velger å gi informasjon utover det Epson krever at du gir, utgjør grunnlaget for behandling av denne informasjonen samtykket ditt som vist av at du avga informasjonen frivillig. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Du kan gjøre dette ved å skrive til Epson på adressen vist ovenfor, eller på ContactUsAboutYourData.

Som del av behandlingen, utfører Epson noe automatisk profilering og beslutningstaking basert på informasjonen det har lagret om deg for å kunne gjøre informasjonen som er presentert til deg mer relevant for interessene dine.

Hvis Epson i fremtiden skulle ønske å behandle dataene dine for et annet formål, må de først gi deg informasjon om det andre formålet.

Der du har samtykket til dette, vil Epson også bruke personopplysningene dine til formål for elektronisk markedsføringskommunikasjon med deg (vanligvis via e-post, telefon, tekstmelding og push-melding) som kan inkludere:

 • utfylling av spørreundersøkelser og spørre deg om meningen din om våre produkter og tjenester

 • varsle deg om produkter eller tilbud som kan være av interesse for deg

 • varsle deg om kampanjer, slik som gratis gaver, konkurranser og premietrekninger.

 • markedsanalyse og kundeprofilering

 • invitasjon til arrangement

Det rettslige grunnlaget for dette er ditt uttrykkelige samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt for dette ekstra formålet (uavhengig av retten til å protestere på Epsons behandling av data for de generelle formålene beskrevet ovenfor) når som helst ved å skrive til Epson på adressen vist ovenfor, eller på ContactUsAboutYourData.

Hvor lenge holder Epson mine opplysninger for markedsføringsaktiviteter

Epson holder personopplysningene dine i en periode på 2 år etter siste kontakt fra deg. Etter den tid, kan noe informasjon forbli lagret, men i en anonymisert form eller som del av arkiverte registre.

Personopplysninger kan oppbevares i lengre perioder der utvidede oppbevaringsperioder kreves av lov eller forskrift samt for å etablere, utøve eller forsvare Epsons juridiske rettigheter.

A) For Epson-nettbutikken

Epson holder personopplysningene dine i en periode på 10 år. Etter den tid, kan noe informasjon forbli lagret, men i en anonymisert form eller som del av arkiverte registre.

Personopplysninger kan oppbevares i lengre perioder der utvidede oppbevaringsperioder kreves av lov eller forskrift samt for å etablere, utøve eller forsvare Epsons juridiske rettigheter.

Typer personopplysninger som Epson deler med tredjeparter og overfører utenfor EØS

Epson bruker tredjeparter til å utføre noen av behandlingsaktivitetene på deres vegne. Noe eller alle personopplysningene dine kan offentliggjøres til dem, men de har bare tillatelse til å bruke de offentliggjorte dataene til formål som Epson beholder dataene dine for, og i tråd med Epsons forskrifter.

Noen av våre eksterne tredjeparter er basert utenfor EØS, slik at behandlingen av personopplysningene dine vil innebære overføring av data utenfor EØS.

Epson deler personopplysningene dine med Epsons selskaper. Dette innebærer overføring av dine personopplysninger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Hvis du befinner deg i et land utenfor EØS, blir personopplysninger også overført til det landet.

Når Epson overfører dine personopplysninger utenfor EØS, sikrer Epson at en tilsvarende grad av beskyttelse blir gitt til dem ved implementering av minst én av følgende sikkerhetstiltak:

 • Epson vil kun overføre dine personopplysninger til land som har blitt ansett å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger av EU-kommisjonen.

 • Når Epson deler personopplysningene dine i Epsons selskaper eller bruker visse tredjeparter, bruker Epson modellkontrakter for overføring av personopplysninger til tredjeland godkjent av EU-kommisjonen, noe som gir personopplysninger den samme beskyttelsen den har i Europa.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om den spesifikke mekanismen som brukes av oss når vi overfører personopplysningene dine utenfor EØS.

Datasikkerhet

Epson har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din og hindre at dine personopplysninger utilsiktet går tapt, brukes eller fås tilgang til på en uautorisert måte, endres eller offentliggjøres. I tillegg gir Epson tilgang til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, kontraktører og andre tredjeparter basert på «behov for å vite»-prinsippet. De behandler kun personopplysningene dine etter våre instruksjoner, og de er underlagt taushetsplikt.

Epson har prosedyrer på plass for å håndtere mistenkte brudd på personopplysningssikkerheten og vil varsle deg og eventuelle gjeldende myndigheter om et brudd der vi er lovpålagt å gjøre det.

Kontakte Epsons personvernrådgiver
Behandlingsansvarlig for informasjonen og dens europeiske personvernrådgiver kan kontaktes ved å skrive til:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Nederland.

eller ved å bruke e-post: edpo@epson.eu

Kontakte Epson for å utøve dine rettigheter

Som en «registrert» har du lovfestede rettigheter til å be Epson om tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling vedrørende deg selv eller komme med innsigelser mot behandling, samt rettigheter til dataportabilitet og rettigheten til å fremme en klage hos tilsynsmyndigheter.

Gi Epson dine personopplysninger i dette skjemaet slik at vi kan bekrefte identiteten din. I noen tilfeller kan vi be om flere former for ID fra deg, som pass eller førerkort.

Du kan utøve dine lovbestemte rettigheter når som helst ved å skrive til kontaktene over eller ved å bruke koblingen ContactUsAboutYourData.

*Vær oppmerksom på at Epson-nettbutikken ikke er tilgjengelig i alle land.