EPSONS BANEBRYTENDE VEI TIL FORNYBAR ELEKTRISITET

Å omdanne produksjonssektoren til 100 % fornybar elektrisitet er en betydelig utfordring. Men det er mulig. Epson har laget en vei til fornybar produksjon som andre kan følge.

EPSONS BANEBRYTENDE VEI TIL FORNYBAR ELEKTRISITET

Hvordan produsenter kan oppnå 100 % fornybar elektrisitet

Produksjonsbedrifter og andre industrielle brukere står for omtrent en tredjedel av verdens energiforbruk, ifølge Det internasjonale energibyrået1. Elektrisitet er et sentralt element i dette. Hvis all kraften som forbrukes av fabrikker og industrianlegg kom fra fornybare kilder, ville det gi et betydelig bidrag til å takle klimaendringer.

Det er et tøft mål, men ett som selskaper i økende grad slutter seg til. RE100-initiativet, for eksempel, har sett mer enn 400 selskaper forplikte seg til 100 % fornybar elektrisitet i hele sin virksomhet. Hvordan de når det målet vil avhenge av mange faktorer, inkludert hva de gjør og hvor de gjør det.

I stedet for å bruke energi generert i fjerntliggende land, gir bruk av en bestemt region med rikelig med fornybare ressurser mange fordeler, for eksempel å forbedre energi-selvforsyning og skape arbeidsplasser.»

Junichi Watanabe, administrerende direktør / daglig leder, produksjonsplanleggingsavdelingen, Seiko Epson Corporation

Bytte til fornybar elektrisitet

«Organisasjoner med lavere elektrisitetsbehov og stabil økonomi vil være best posisjonert for overgang til fornybar energi. Bedrifter med høy etterspørsel etter elektrisitet, som smelteovner for glass, smelting eller andre store oppvarmingsapplikasjoner og selskaper med svært store fotavtrykk – som ekspansive lager og monteringsoperasjoner – kan ha større problemer», sier Paul Holdredge, direktør for industri og transport i konsulentselskapet Business for Social Responsibility (BSR).
Utsiktene til å bytte til fornybar elektrisitet har blitt langt enklere på grunn av nylige dramatiske kostnadsreduksjoner. Ifølge International Renewable Energy Agency (IRENA) var prisen på fotovoltaisk solenergi i 2010 typisk 710 % høyere enn det billigste fossile brenselet, mens det i 2022 var 29 % billigere2. For tiden står elektrisitet for rundt 20 % av endelig energibruk i produksjon, ifølge International Renewable Energy Agency, og dette forventes bare å øke.

Prisen på fotovoltaisk solenergi

Diagram showing that in 2010, the price of renewable energy sources were 710% higher than fossil fuels. Diagram showing that in 2023, the price of renewable energy sources were 29% lower than fossil fuels.

Produksjonsutfordringen

Men det er ikke bare prisen på fornybar energi, lav som den er, som dikterer produsentens evne til å flytte til 100 % fornybar energi. Både den nødvendige innledende kapitalinvesteringen og ulempene ved å være tidlige ute med endringen – der det koster pionerer mer enn de som følger dem å distribuere ny teknologi – kan redusere en fullstendig fornybar overgang betydelig. For ikke å nevne mangelen på tilgjengelighet av visse fornybare energikilder i visse geografiske områder og det faktum at riktig infrastruktur må være på plass for at denne energien skal leveres – noe ingen selskap kan gjøre alene.

Produksjon krever en enorm mengde elektrisitet i forhold til å levere strøm til kontorer. I noen land eller regioner, der forsyningen av fornybar elektrisitet er begrenset, som Japan, Taiwan og Singapore, er den mye dyrere enn elektrisitet produsert med tradisjonelle midler, og legger en betydelig fremtidig kostnadsbyrde på selskaper som kjøper fornybar elektrisitet.

Epson arbeider for å popularisere bruken av fornybar elektrisitet, til tross for at kortsiktige kostnadsøkninger er sikre. Selskapet fremmer investeringer i bærekraft for å berike lokalsamfunn og investere i fremtidige generasjoner for å skape sosial verdi.

Gå lokalt

Uansett hvor de er i verden, med alle typer fornybar energi tilgjengelig for dem, må selskaper tilpasse seg lokale, nasjonale og globale forhold. Seiko Epson, basert i Japan, har gjort nettopp det. Etter å ha byttet til 100 % fornybar elektrisitet for alle anleggene sine i Japan i 2021, fullførte selskapet overgangen til fornybar elektrisitet globalt på Epson-eide anlegg innen utgangen av 20233.

Dette målet har blitt oppnådd gjennom jevn implementering av avkarboniseringsmål og bruk av fornybar elektrisitet siden 2018.

I Nagano-prefekturet og Tohoku-regionen i Japan, for eksempel, der vannkilder er rikelige, er Seiko Epson avhengig av vannkraft.

Selskapet har en lignende tilnærming utenfor Japan. På Filippinene benytter selskapet lokale geotermiske kilder og vannkraft. I Indonesia bruker det en annen fornybar kilde – bærekraftig biomassekraft.

Hvordan Epson tilpasset seg lokale muligheter

Map of Japan with 2 labels reading: 'Tohoku area: Epson taps into local hydropower to power its semiconductor fabrication plant.' 'Nagana Prefecture: Epson utilizes the abundant water sources to create hydoroelectric power.' Map of the phillipines with a label reading: Epson uses local geothermal and hydroelectic sources. Map of Indonesia with a label reading: 'Epson uses biomass power as its renewable source of energy'

«Vi har brukt lokalprodusert energi der det er mulig», sier Junichi Watanabe, administrerende direktør / daglig leder for produksjonsplanlegging, avdeling for produksjonsplanlegging, hvis rolle omfatter å fremme Epsons innkjøpsstrategier i forsyningskjeden, inkludert bruk av fornybar elektrisitet. «I stedet for å bruke energi generert i fjerntliggende land, gir bruk i en bestemt region med rikelig med fornybare ressurser mange fordeler, for eksempel å forbedre energi-selvforsyningen og skape arbeidsplasser.»

I tillegg til å kjøpe fornybar elektrisitet, samarbeider og utvikler Epson andre strømkilder gjennom kontinuerlige kjøp av fornybar elektrisitet. I samarbeid med Nagano Prefecture og Chubu Electric Power Miraiz Company, Inc. i Japan, begynte selskapet å støtte vannkraftverk i Nagano Prefecture. To er allerede i drift (totalt 5770 kilowatt) og et annet er planlagt å starte driften i 2024. Dette tallet forventes å øke til fem innen 2025.

Slike mål kan hjelpe et selskap å skille seg ut fra mengden. «Basert på vår forskning er det å sette et kortsiktig mål for 100 % fornybar elektrisitet et eksempel på lederskap og en differensiator. Noen selskaper har også veikart for overgang over lengre tidsperioder», sier Holdredge.

Blant de praktiske metodene selskaper bør vurdere er:

Når det gjelder systemer for solenergiproduksjon, bestemmer Epsons anlegg også om de skal ta i bruk egeninvesterings- eller kraftkjøpsavtaler (PPA) basert på de særegne omstendighetene i hvert land eller region. Løsningen vil variere fra selskap til selskap. Men de fleste produsenter vil sannsynligvis finne at en kombinasjon av disse elementene vil gå langt i retning av å oppfylle mål om fornybar elektrisitet.

Det gjennomsnittlige målåret for å oppnå 100 % fornybar energi blant RE100 globale produksjonsselskaper er 2050.

Dessuten innser mange produsenter, som Epson, at deres indirekte drivhusgass-utslipp fra hele verdikjeden (Scope 3) er mye større enn drivhusgass-utslippene fra eget strømforbruk (Scope 2). Slik sett vil det å redusere sektorens Scope 2-utslipp ved hjelp av fornybar energi – noe sektoren kan gjøre selvstendig – sannsynligvis ha en langt større innvirkning på samfunnet. Å sette mål tidlig og demonstrere selskapets holdning til å løse klimaendringer er nøkkelen til samarbeid med leverandører og et bærekraftig samfunn.

«For store selskaper er avkastningen på investeringene slik at investeringer i fornybar energi kan være fordelaktige. For mindre selskaper kan dette også være sant, men det avhenger av geografien. Offentlige insentiver kan øke hastigheten på overgangen, noe som er sårt nødvendig», sier Christy Slay, administrerende direktør i The Sustainability Consortium.

«Epson har klart å holde seg ett skritt foran bransjen og setter et eksempel ikke bare for Japan, men for verden.»

Christy Slay, administrerende direktør i Sustainability Consortium

Fremtiden for grønnere produksjon

Det er store gevinster for menneskeheten hvis klimaendringer motarbeides, men for produksjonsbedrifter og deres aksjonærer bør og kan den beste tilnærmingen også levere kommersielle gevinster.

Forbrukere og investorer belønner i stadig større grad selskaper med grønnere virksomhet, noe som gjør dette til en viktig del av langsiktig markedsposisjonering. I tillegg kan større bruk av fornybar energi og større selvgenerering gjøre et selskap mer motstandsdyktig mot ustabile strømpriser på det åpne markedet.

«Å nå 100 % fornybar energi er tøft, men å presse for å komme så nær som mulig, så snart som mulig bør være hvert selskaps fokus akkurat nå», sier Slay.

Mer om bærekraft hos Epson