Epson B2B Sustainable Working Environment Index 2021

Last ned PDF

Innledning: Morgendagens tiltak for bærekraft, i dag

I begynnelsen av 2020 var bedrifter og deres ansatte allerede bevisste på konsekvensene av mye reising, fordelene ved arbeid hjemmefra og rollen teknologien kunne spille for å muliggjøre en mer effektiv og bærekraftig arbeidsplass. Covid-pandemien skapte ikke forandring, men den akselererte den absolutt.

Lockdown ga oss et glimt av en annen fremtid. Dramatisk redusert trafikkvolum forbedret luftkvaliteten og reduserte støyforurensningen. Arbeid hjemmefra muliggjort av teknologi reduserte bedriftenes energiavhengighet og forbedret noen ansattes balanse mellom arbeid og fritid. Det akselererte også endringer i kundeatferd og forventninger rundt hva som utgjør et bærekraftig selskap med god teknologi.

Når vi går inn i en lengre periode for å komme tilbake til normalen, vil miljømessig bærekraft være en viktig faktor for suksess. Epson Sustainable Working Environment Index 2021 er den første i en rekke referansestudier der bedrifter kan vurdere og måle fremgangen sin mot bærekraft.

Vi mener at rollen teknologi må spille for å skape bærekraftige bedrifter er avgjørende. Med det i tankene bestemte vi oss for å forstå andres synspunkter og posisjoner. I samarbeid med analyseselskapet B2B International gjennomførte vi undersøkelser blant mer enn 4000 ansatte i 26 land og arrangerte en rekke paneldebatter for å utforske, selv midt i en pandemi, appetitten for bærekraftige initiativer. Det vi fant var oppmuntrende. Her deler vi innsikt fra forskningen vår sammen med analyse av de viktigste trendene og erfaringene som alle bedrift kan handle etter.

Darren Phelps
viseadministrerende direktør for forretningssalg i Epson Europe

3/4
de ansatte ønsker mer fokus på miljø- og samfunnsspørsmål etter covid-19
4/5
arbeidsgivere mener bærekraftens rolle i næringslivet øker

MEN

Bare
25% av de ansatte
og
29% av arbeidsgiverne
tror det vil være 100 % innebygd i deres planer for retur til arbeidsplassen og gjenoppretting etter pandemien

Ansatte er mer begeistret for arbeid hjemmefra enn arbeidsgivere – to ganger flere ansatte enn arbeidsgivere ønsker å beholde fleksibelt arbeid

 

Det er ikke nødvendig å vente på «det store initiativet». Bedrifter kan gjøre atferdsendringer og enkle teknologiutskiftninger I DAG.

70% av de ansatte ønsker at utstyr for arbeid hjemmefra skal være holdbart, energieffektivt eller redusere avfall – i det minste.

Kultur påvirker sterkt hvor reaktive bedrifter er i forhold til miljø- og samfunnsspørsmål.

2. Nasjonale påvirkninger på holdninger til bærekraft

Kultur spiller en viktig rolle i miljøsynspunkt, men bedrifter kan relativt enkelt bryte ut av stereotypier.

Myndighetenes appetitt for bærekraft og landkultur påvirker hvor mye organisasjoner kan engasjere seg og faktisk engasjerer seg i miljø- og samfunnsspørsmål. Bedrifter i land med historisk sterke bærekraftsprofiler ser kanskje ikke ut til å gjøre store endringer i arbeidspraksisen, men dette skyldes nesten helt sikkert at fleksibelt arbeid, fornybare materialer og energibevissthet allerede er innebygd.

Land med lavere poengsum på indeksen vår (Norden, Balkan) er historisk tilpasset disse sakene, mens andre, for eksempel i Midtøsten, har begynt å gjøre en innsats for å nå bærekraftsmål relativt nylig. Det kan også forklare hvorfor Hellas scorer så høyt, til tross for at de bare er nummer 25 på Environmental Performance Index for 2020 sammenlignet med de nordiske landene, som er på henholdsvis nummer 1, 7, 8, 9 og 17. Det er viktig å huske at denne indeksen er et øyeblikksbilde av enkeltpersoners og bedrifters holdninger og synspunkter, og ikke av den nasjonale ambisjonen. Når det er sagt, er det interessant å se at holdningene har blitt mindre målbevisste etter kollektiv fremgang, noe som kan signalisere potensielt mindre innsats.

 

Epsons kommentar:

Der det er en historie og rykte for bærekraft, bør markedene passe på så dette ikke går over til selvtilfredshet. Vi har sett i et tradisjonelt miljø- og samfunnsbevisst samfunn at bare 25 % av de ansatte vurderte det å være bærekraftig som avgjørende sammenlignet med 48 % av grekerne. Hellas som nasjon står kanskje overfor pågående utfordringer innenfor bærekraft, men det er et tydelig ønske om endring.

Darren Phelps
viseadministrerende direktør for forretningssalg i Epson Europe

«Det er noen store pådrivere som påvirker elektronikkbransjen fra myndighetene, og som presser på for bærekraft. Leverandørene må gjøre mer enn bare å snakke for å sikre at de oppfyller disse kravene, og endringene vil skylle gjennom forsyningskjeden.»

Susanne Baker
assisterende direktør for klima, miljø og bærekraft hos TECHUK Storbritannia.

Ansatte i land med en høyt utviklet bærekraftsprofil har en tendens til å rangere sine miljømessige og sosiale påvirkninger høyt, sammenlignet med dem uten:

A horizontal bar chart showing Tyskland at 33% and Baltikum at 13%
Tyskland33%
Italia33%
Frankrike31%
Nederland31%
Spania30%
Belgia29%
Norden29%
Midtøsten28%
Storbritannia27%
Tyrkia25%
Sentral- og Øst-Europa18%
Hellas15%
Balkan15%
Baltikum14%

«Den europeiske unions fremtidige investeringer må også knyttes til integrerte mål. Jeg er glad for at næringslivet investerer i bærekraftige løsninger, men kanskje staten bør støtte og bidra til bærekraftige mål.»

Lina Sabaitienė
viseenergiminister i Litauen
 

Forventer at miljømessige og sosiale påvirkninger blir viktigere for virksomheten etter covid-19:

De fleste ansatte

 1. Midtøsten (94%)
 2. Tyrkia (90%)
 3. Hellas (79%)

De færreste ansatte

 1. Norden (47%)
 2. Balkan (41%)

Bærekraft OG kostnadseffektivitet går hånd i hånd med utstyr for arbeid hjemmefra – lokale kulturer påvirker de ansattes følelser:

Mest ønsket

 1. Hellas (54%) Holdbarhet
 2. Tyskland (52%) Energieffektivitet
 3. Hellas (51%) Begrenset avfall

Minst ønsket

 1. Belgia (37%) Holdbarhet
 2. Belgia (31%) Energieffektivitet
 3. Tyrkia (28%) Begrenset avfall

Miljømessige og sosiale bekymringer er 100 % innebygd i planer for retur til arbeidsplassen:

Mest sannsynlig

 1. Midtøsten (40%)
 2. Tyskland (37%)

Minst sannsynlig

 1. Balkan (14%)
 2. Norden (17%)

Preferansen for å jobbe hjemmefra etter covid-19 vokser:

Mest ivrig

 1. Nederland (37%)
 2. Spania (35%)
 3. Belgia (34%)

Minst ivrig

 1. Balkan (24%)
 2. Midtøsten (17%)
 3. Tyrkia (22%)

Selskaper som mest sannsynlig vil tillate blandet arbeid:

Nederland (24%), Spania (22%), Belgia (21%)

...og det største gapet mellom de ansattes og arbeidsgivers forventninger til blandet arbeid:

Tyskland (-16%), Italia (-15%), Baltikum (-15%), Balkan (-15%)

 

3: Møte kundens og de ansattes forventninger

Bærekraft er både noe å være stolt over og differensiering for ansatte.

Planer for retur til arbeidsplassen og gjenoppretting etter covid-19 er en kritisk del av forretningsagendaen i 2021. Men i retningslinjene som er dedikert til beste praksis for arbeid hjemmefra, tror ikke arbeidsstyrkene at nok blir gjort med hensyn til sosiale og miljømessige spørsmål.

Epsons kommentar:

Ansattes engasjement og lojalitet er høyere i selskaper med klart definerte og etterlevde bærekraftsmål. Det er imidlertid en oppfatning om at dette kommer med en pris. Det trenger ikke å være tilfelle. Oppgradering av teknologi hjelper bedrifter med å operere mer effektivt så vel som bærekraftig.

Darren Phelps
viseadministrerende direktør for forretningssalg i Epson Europe
 

«Hovedfokuset vil være å stabilisere bedriftens økonomi og kontantstrøm. Miljø og bærekraft vil være i bakgrunnen før vi kommer tilbake til normalen før covid-19.» – Anonym forskningsrespondent, Baltikum, millenniumsgenerasjonen, spesialist, IT & teknologi.

Tydelige gjenopprettingsprogrammer må støtte virksomhetens økonomiske helse, ansattes velvære og være oppmerksom på bærekraftsmål samtidig.

Bærekraft gir konkurransefortrinn, noe som forbedrer merkevarehensyn. I en studie overgikk 90 % av produktene som ble markedsført som bærekraftige de konvensjonelle konkurrentene sine. I tillegg velger mer enn 70 % av ansatte å jobbe i et selskap med en sterk miljøagenda.

75% ønsker at organisasjonen skal fokusere mer på miljø- og samfunnsspørsmål

Regionale forskjeller i troen på at bærekraft påvirker forretningsresultatene:

Største tro

 1. Hellas
 2. Midtøsten

Minste tro

 1. Norden
 2. Baltikum

Regionale forskjeller i holdninger til miljø- og samfunnsspørsmål:

Mest oppmerksomhet

 1. Tyrkia
 2. Midtøsten
 3. Hellas

Minst oppmerksomhet

 1. Norden
 2. Baltikum
 3. Belgia

Ikke alle tror organisasjoner setter bærekraft i sentrum for kjøpsbeslutninger: «Jeg ser ingen bevegelse i de større bedriftene for å gjøre bærekraft til første prioritet. Statistikken kan være fantastisk, men kundene kjøper ikke løsningen basert på det»,

Mark Moore
administrerende direktør i iDoc Services, Storbritannia

78% mener en sterk bærekraftsprofil påvirker merkevareoppfatningen og ytelsen

 

De som mener grønn teknologi bør brukes til å forbedre selskapets bærekraft:

A horizontal bar chart showing Tyrkia at 73% and Norden at 33%
Tyrkia73%
Midtøsten62%
Hellas63%
Italia57%
Spania55%
Tyskland43%
Frankrike48%
Storbritannia48%
Baltikum45%
Nederland35%
Sentral- og Sør-Europa45%
Belgia30%
Baltikum32%
Norden33%

«Teknologi gjør kommunikasjonen mer dynamisk, gir mer effektive arbeidsverktøy og reduserer avfall. Det må imidlertid knyttes til bedriftskulturen og verdiene til hvert selskap. Det er en måte å gjøre det på, ikke en destinasjon. Derfor er det bare nyttig hvis det hjelper gruppen med å være mer fornøyd, smidig og formålsorientert.»

Marisa Tendero
administrerende direktør hos Noabrands, Spania

65% føler at bærekraft vil bli enda viktigere etter covid-19

4: Arbeidsgivers handlinger

Nye måter å arbeide på stiller nye krav til arbeidsgiverinfrastruktur.

Overgangen mot å bli en bærekraftig organisasjon er en øvelse i kulturendring. Bedrifter kan ta bærekraftige kjøpsbeslutninger, men dette er bare en del av løsningen. Det å handle bærekraftig innebærer å slå sammen teknologiske fremskritt med atferdsendring. Selskapets ledelse er viktig.

En studie fra Harvard Business School forventer at rundt 16 % av de ansatte vil jobbe hjemmefra lenge etter at trusselen fra pandemien er redusert. Overgangen mot den blandede arbeidsplassen betyr at bedrifter må revurdere infrastrukturbehovene sine.

I hele selskapet må beslutningstakere samarbeide for å forstå den økte rollen miljømessig og sosial påvirkning har på valgene deres. Ettersom så mye endring potensielt muliggjøres gjennom teknologi, er det ikke overraskende at vår forskning fant at det er IT-beslutningstakere som er blant dem som leder an.

 

Epsons kommentar:

Dette er en kortsiktig og langsiktig utfordring. I det umiddelbare kjølvannet etter pandemien vil bedrifter vurdere hvordan de skal utstyre sine hybride arbeidsstyrkemodeller. På lang sikt vil teknologisk innovasjon bidra til å drive den blandede arbeidsstyrken, noe som driver både bærekraft og effektivitet i fremtiden.

Darren Phelps
viseadministrerende direktør for forretningssalg i Epson Europe

79% av IT-beslutningstakere mener at rollen til miljømessige og sosiale spørsmål innen virksomheten øker, og 75% av alle forretningsbeslutningstakere ser en økning.

Regionale forskjeller i betydning av bærekraft for næringslivet etter covid-19:

Mest Viktigst

 1. Midtøsten
 2. Tyrkia
 3. Hellas

Minst viktig

 1. Baltikum
 2. Norden

Arbeidsgivere er imidlertid under halvparten så sannsynlige som sine ansatte til å tro at grønn teknologi vil forbedre bærekraften generelt.

41% kontra 83%

«Bedrifter endret arbeidsflyten under pandemien, og det meste vil forbli slik i fremtiden. Arbeid hjemmefra endrer dokument- og kommunikasjonsflyt, så det å finne den beste teknologien representerer både en mulighet og en utfordring. Den må være kompakt, energieffektivt, pålitelig og kreve mindre rekvisita for å unngå service og ikke generere avfall.»

Cristian Chelu
CHR Electronics Brașov, Romania.

Preferanse for arbeid hjemmefra

Ansatte i Nederland, Spania, Belgia og Tyskland har den høyeste preferansen for å jobbe hjemmefra.

Ansatte i Midtøsten, Sentral- og Øst-Europa og Tyrkia har lavest preferanse for å jobbe hjemmefra.

 

Ansatte som mener at arbeidsgiveren har fullt ut innebygd bærekraft i retningslinjene for retur til arbeidsplassen og gjenoppretting:

A horizontal bar chart showing the Midtøsten at 40% and Baltikum at 14%
Midtøsten40%
Tyskland37%
Tyrkia34%
Italia33%
Storbritannia29%
Frankrike29%
Nederland25%
Spania21%
Belgia21%
Baltikum21%
Sentral- og Sør-Europa20%
Hellas17%
Norden17%
Balkan14%

Coronaviruset har oppfordret mer enn 50% av beslutningstakere til å bruke mer tid på miljømessige og sosiale spørsmål.

Regionale forskjeller i prioritering av bærekraftige mål:

Høyeste prioritet

 1. Tyskland
 2. Italia

Laveste prioritet

 1. Balkan
 2. Baltikum
 3. Hellas
 

5: Teknologiens rolle

Det trenger ikke være forstyrrende å omfavne bærekraft.

Mange bedrifter ser som standard «på det store bildet» når de blir spurt om bærekraft: solcellepaneler eller elektriske flåter, for eksempel. Det virker forstyrrende og dyrt. I virkeligheten er det mange enklere bærekraftige «bytter» som kan gjøre en stor forskjell for et selskaps økologiske – og økonomiske – suksess.

Epsons kommentar:

En enkel overgang fra laserutskrift til Epsons varmefrie blekkskriverteknologi for bedrifter kan spare europeiske bedrifter nok energi årlig til å drive 800 000 elbiler i ett år, kutte 152 millioner euro i strømkostnader og redusere CO2-utslippene med 410 millioner kilo, en mengde det vanligvis ville ta 19 millioner trær i året å absorbere. I tillegg til de miljømessige fordelene som oppnås av redusert pendletid og energibehov fra økt hjemmearbeid, kan bedrifter fortsette å ta bærekraftige valg som både forbedrer karbonavtrykket og bunnlinjen.

Darren Phelps
viseadministrerende direktør for forretningssalg i Epson Europe
 

Den ene bruker resirkulerte eller materialer med lav miljøpåvirkning. Alternativt kan du velge et holdbart produkt som bruker energi effektivt og som produserer lite til null avfall. Belysning kan, for eksempel, utgjøre 20-50 % av strømkostnadene. Ved å bytte til LED-pærer og installere sensorer sparte ett selskap £ 9400 i året og reduserte CO2-utslippene sine med 36 tonn årlig.

Det er også viktig å oppmuntre til bærekraftig atferd som å bare skrive ut når det er nødvendig, men det er også avgjørende å velge den beste teknologien for selskapets behov. Skrivere utgjør rundt 10 % av et selskaps strømforbruk, så det er avgjørende å velge en som leverer kvalitet og bærekraft.

«Vi må se på hvordan elektro og elektronikk passer inn i en sirkulær økonomi, og gå bort fra en 'bruk og kast'-modell til en modell der produktene er i bruk så lenge som mulig og repareres og vedlikeholdes og har høyere nivåer av energieffektivitet.»

Susanne Baker
assisterende direktør for klima, miljø og bærekraft hos Tech UK

79% av IT-lederne ser en økt rolle for miljømessige og sosiale spørsmål

Anekdotiske bevis fra vår undersøkelse viser at mange ansatte fortsatt ikke kan se hvordan teknologi kan forbedre miljøpåvirkningen deres

«Vi er en administrasjon for kveldsskoler, så den eneste teknologien vi bruker er datamaskinene våre. Forskjellen vi kan gjøre er begrenset.»

Norden
babyboomer, markedsføring, utdanning

16% av de ansatte forventer å se mer kontaktløs eller smart teknologi på jobben og 21% forventer flere enheter for færre brukere

 

Mest sannsynlig til å se endringer i enhetsbruk etter covid-19:

A horizontal bar chart showing Tyrkia at 91% and Norden at 30%
Midtøsten91%
Spania84%
Tyrkia80%
Storbritannia76%
Italia74%
Frankrike70%
Belgia69%
Hellas68%
Nederland66%
Tyskland62%
Sentral- og Sør-Europa49%
Balkan42%
Norden36%
Baltikum30%

Mest sannsynlig til å se endringer i enhetsbruk:

 1. IT og telekom
 2. forretningstjenester
 3. bygg- og anlegg og ingeniørvirksomhet

Minst sannsynlig til å se endringer i enhetsbruk:

 1. Helsetjenester
 2. offentlig sektor
 3. logistikk og detaljhandel

Energieffektivitet, lang levetid og minst mulig avfall er de største bærekraftforventningene til de ansatte.

Mest etterspurt:

 1. Hellas
 2. Tyskland

Minst etterspurt:

 1. Balkan
 2. Belgia

«Folk har inntrykk av at virkningen av bærekraftig teknologi er liten, men hvis hver enkelt av oss gjorde noe lite, kan virkningen bli stor.»

Cristian Popa, Expert Copy Service, Romania

6: Tilbake til arbeidsplassen

Sikkerhet, effektivitet og bærekraft påvirker sterkt fremtidig suksess på arbeidsplassen.

Det er ingen tvil om at ansatte ser på arbeidslivet sitt annerledes etter covid-19. Etter å ha sett mulige forbedringer i livskvalitet, bærekraftig atferd og balansen mellom arbeid og fritid, er de ansatte opptatt av at disse forbedringene opprettholdes og forbedres ytterligere.

Likevel, av de mange hensynene arbeidsgivere har tatt med i planene for retur til arbeidsplassen og gjenoppretting, ser ikke miljøhensyn og sosiale hensyn ut til å ligge høyt på prioriteringslisten.

Ansatte favoriserer arbeid hjemmefra mer enn selskapene som ansetter dem, noe som kan føre til misnøye hvis forventningene ikke håndteres. De som er i stand til å opprettholde modellen for arbeid hjemmefra, er også klar over behovet for ansvarlig hentet teknologi for arbeid hjemmefra. Dette er ikke minst fordi, til tross for skattelettelser og andre tiltak, bruker de ansatte sine egne hjems energiressurser.

 

Epsons kommentar:

Personlig sikkerhet er høyt på de ansattes agenda, og de vil se etter smartere arbeidsmønstre og delt teknologi som muliggjør interaksjoner som ikke krever berøring, for eksempel ekstern utskrift, service utenfor stedet eller bruk av sveipekort for å unngå å berøre maskiner som brukes av flere personer.

Darren Phelps
viseadministrerende direktør for forretningssalg i Epson Europe

Arbeidsgivere er marginalt mer sikre på sin bærekraft enn ansatte:

25% av de ansatte mener at miljømessige og sosiale bekymringer er 100 % innebygd i planer for retur til arbeidsplassen kontra 29% av arbeidsgivere.

Ansatte er mer enn dobbelt så opptatt av å omfavne arbeid hjemmefra enn arbeidsgiverne:

28% av ansatte
kontra
12% av arbeidsgiverne

«Covid-krisen har akselerert eksisterende trender i samfunnet vårt og avdekket muligheten for å bevege seg mot en mer produktiv, mer inkluderende og miljøvennlig økonomisk og sosial modell.»

Albert Carné
konserndirektør for bærekraft i Banc Sabadell, Spania
 

58% Mer enn halvparten (58%) av returnerende ansatte forventer at det skal være en gjennomgang av delt utstyr

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Ansatte som jobber hjemmefra ønsker å bidra til bærekraft:

70% mener at minst ett av alternativene lang levetid, energieffektivitet og avfallsreduksjon er viktig innen teknologi for arbeid hjemmefra.

 

7: Generasjonsmessig og forretningsmessig modenhetsnyanse

Yngre ansatte og kunder vil være de dominerende stemmene i løpet av det neste tiåret.

Alder har stor innvirkning på hvordan organisasjoner reagerer på bærekraftsimperativet, men som vår forskning viser, er det ikke så enkelt som respondentens alder. «Eldre» har en tendens til å bety mer motstand mot miljømessige og sosiale spørsmål, mens «yngre» ofte er mer mottakelige.

Epsons kommentar:

Den eldre demografien bør ikke forkastes som «ikke bærekraftig». Til tross for ambivalens mot miljømessige og sosiale spørsmål, verdsatte både de eldre ansatte og mer modne selskaper lang levetid, energieffektivitet og avfallsreduksjon høyt.

Darren Phelps
viseadministrerende direktør for forretningssalg i Epson Europe
 

«Flere og flere tusenårsbarn driver bedrifter og blir forretningsbeslutningstakere, og de tar bærekraft på alvor», sier Williams, bærekrafts- og konserndirektør hos BlueLeaf, Storbritannia.

Både de mer etablerte organisasjonene (10 år pluss) og babyboomere (54 år og eldre) hadde minst sannsynlighet for å legge vekt på miljømessige og sosiale spørsmål, mens Generasjon Z (<22 år) og tusenårsbarn (22–37 år) og oppstartsbedrifter rangerte disse spørsmålene som topprioriteringer. Dette er viktig fordi disse verdiene gjenspeiles hos yngre forbrukere også.

«Flere og flere av kundene våre, spesielt unge mennesker, verdsetter det faktum at selskaper har et formål utover ren økonomisk fortjeneste.» Elena Valderrábano, direktør for bedriftsetikk og bærekraft hos Telefónica, Spania

Generasjon Z er mer sannsynlig å si at hensyn til miljø og sosial innvirkning vil bli viktigere etter covid-19:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Generasjon Z (under 22)76%
tusenårsbarn (23-37)71%
Generasjon X (38-53)61%
babyboomer (54+)55%

Konklusjon

Coronaviruspandemien akselererte endringer i forretnings- og forbrukeratferd og forventninger. I hovedfasen av utbruddet var organisasjonenes fokus naturlig på de økonomiske påkjenningene pandemien hadde forårsaket. Men da nasjonene begynte å se lysere tider, begynte miljømessige og sosiale spørsmål å få vind under vingene.

Vår forskning oppdaget at det er en sterk appetitt blant ansatte fra nesten alle nasjoner som har blitt spurt om at organisasjonene deres skal fokusere på initiativer som prioriterer deres personlige velferd når de kommer tilbake til arbeidsplassen, skape strukturer som anerkjenner de endrede tilnærmingene til balansen mellom jobb og fritid og gjøre det på en måte som bevarer og til og med forbedrer miljøet som helhet.

Det er viktig at bedriftsledere og beslutningstakere ser disse endringene som en mulighet til å forbedre selskapets tilbud og merkevareoppfatning, samt levere kostnadseffektivitet som kommer virksomheten økonomisk til gode, i tillegg til miljømessige og sosiale påvirkninger. Bærekraft er en forretningskritisk ressurs, og tiden for å handle er nå.

Anbefalinger fra Epson Sustainable Working Environment Index 2021

 • Akselerere overgangen til smart teknologi, fremme naturlig sosial avstand og produktivitet.
 • Bruke ekstern diagnoseteknologi for å redusere utstyrssvikt, nedetid, servicekostnader og personlige besøk
 • Bruke samarbeidsteknologi slik at grupper kan samhandle eksternt uten å duplisere ressurser og legge til rette for mer effektivt blandet arbeid
 • Velge teknologi som tilfredsstiller en komplett tilnærming til bærekraft, inkludert produksjon, energiforbruk, robusthet (det vil si lang levetid) og minimalt med avfall.

Last ned PDF

 

«Da vi stod midt i krisen måtte vi orientere oss på nytt og disse prioriteringene var sosial og økonomisk stabilitet. Men den grønne gjenopprettingen er på dagsordenen. Det er tilbake, og jeg tror det litauiske næringslivet er mer bevisst og åpent og mer i takt med samfunnet enn man kanskje tror.»

Karolina Semionovaitė,
bærekraftsdirektør hos Swedbank, Litauen

Ta kontakt i dag

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, fyller du bare ut detaljene nedenfor og en Epson-representant vil ta kontakt med deg.

HAR DU NOEN ANDRE KRAV?
Alle felter merket med *, må fylles ut